Select Page

Ελάχιστα επεμβατική και λαπαροσκοπική χειρουργική

Ελάχιστα επεμβατική & λαπαροσκοπική χειρουργική

 

Τι είναι η ελάχιστα επεμβατική & λαπαροσκοπική χειρουργική;

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αναφέρεται σε εκείνα τα είδη των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται με πολύ μικρές ή καθόλου χειρουργικές τομές σε αντίθεση με τις ανοιχτές μεθόδους της κλασικής χειρουργικής που απαιτούν πολύ μεγαλύτερες τομές. Όπως εισηγείται η ονομασία τους, οι συγκεκριμένες τεχνικές αποσκοπούν στην εκτέλεση χειρουργείων με τον μικρότερο δυνατό τραυματισμό των ιστών, αποφέροντας έτσι πολυάριθμα οφέλη για τον ασθενή σε σχέση με τη συμβατική ανοικτή χειρουργική.

Λαπαροσκοπική χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο που υφίσταται εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια μεταμόρφωσε τη χρήση της, καθιστώντας την εφαρμόσιμη σε ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις, εμπλουτίζοντας συνεχώς τα είδη των επεμβάσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν με αυτή την προσέγγιση. Ο Δρ. Μαρκίδης είναι εξαιρετικά έμπειρος λαπαροσκόπος· επιτελεί ένα ευρύτατο φάσμα λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, όπως, μεταξύ άλλων, λαπαροσκοπική εντερεκτομή/κολεκτομή, λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης, λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή και λαπαροσκοπική αποκατάσταση πρόπτωσης.

Λαπαροσκοπική χειρουργική
Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις λαμβάνουν χώρα υπό γενική αναισθησία (χωρίς να έχετε τις αισθήσεις σας). Στην περιοχή της κοιλιάς, οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται μέσω μικρών τομών, διαμέτρου συνήθως 0.5-1 εκ., από τις οποίες εισάγεται αρχικά αέριο (συνήθως CO2), ώστε να δημιουργηθεί ικανοποιητικός χώρος και να αυξηθεί η ορατότητα και η πρόσβαση προς τα ενδοκοιλιακά όργανα. Κατόπιν, εισέρχεται στην κοιλιά ένας μακρύς, λεπτός σωλήνας – στην πράξη, μια μικροσκοπική τηλεσκοπική κάμερα (λαπαροσκόπιο) – ο οποίος παρέχει εικόνες της υπό εξέτασης περιοχής σε μεγέθυνση, από διαφορετικές γωνίες, επιτρέποντας έτσι στον χειρουργό να εκτελέσει την επέμβαση λεπτομερέστερα απ’ ό,τι κατά την παραδοσιακή ανοιχτή μέθοδο. Ταυτόχρονα, από τις τομές επί του κοιλιακού τοιχώματος καθοδηγείται η εισαγωγή εξειδικευμένων λαπαροσκοπικών εργαλείων με τα οποία διενεργείται η αντίστοιχη επέμβαση.

Ρομποτική χειρουργική

Η ρομποτική χειρουργική στη Γενική και την Ορθοκολική Χειρουργική αποτελεί ένα είδος λαπαροσκοπικής τεχνικής. Η πρώτη κύρια διαφορά είναι ότι ο χειρουργός αντί να κρατά τα λαπαροσκοπικά εργαλεία απευθείας με τα χέρια του, τα χειρίζεται μέσω μηχανικών προεκτάσεων (ρομποτικοί βραχίονες). Με τη σειρά τους, αυτοί οι βραχίονες ελέγχονται από τον χειρουργό μέσω άλλου μηχανήματος που βρίσκεται μακριά από το χειρουργικό τραπέζι. Η δεύτερη βασική διαφορά είναι ότι τα άκρα των λαπαροσκοπικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη ρομποτική χειρουργική είναι πιο εύκαμπτα από τα αντίστοιχα της κλασικής λαπαροσκοπικής. Προς το παρόν, συγκριτικές μελέτες τόσο στη γενική όσο και την ορθοκολική χειρουργική καταδεικνύουν ότι τα οφέλη για τον ασθενή από τη ρομποτική χειρουργική είναι παρόμοια με αυτά της κλασικής λαπαροσκοπικής. Ο Δρ. Μαρκίδης έχει εκπαιδευθεί τόσο στη ρομποτική όσο και στην κλασική λαπαροσκοπική χειρουργική, και θα είναι σε θέση να σας αναλύσει την ιδανική προσέγγιση για το δικό σας χειρουργείο.

Άλλα είδη ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων αποτελούν η Διαπρωκτική ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (Transanal minimally invasive surgery, TAMIS), η Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροϊδικών αγγείων για τη θεραπεία της αιμορροϊδοπάθειας, η ενδοσκοπική πολυποδεκτομή και ο ενδοσκοπικός διαχωρισμός των κοιλιακών τοιχωμάτων για την αποκατάσταση των σύνθετων κηλών – τεχνικές, οι οποίες παρέχονται από τον Δρ. Μαρκίδη.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής και ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής;

Τα γενικότερα οφέλη μιας λαπαροσκοπικής τεχνικής σε σχέση με την αντίστοιχη κλασική ανοιχτή μέθοδο είναι:

  • λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος και ταχύτερη επάνοδος στη φυσιολογική δραστηριότητα
  • μικρότερος κίνδυνος αιμορραγίας και λοιμώξεων
  • μικρότερος κίνδυνος θρομβώσεων
  • μειωμένος κίνδυνος μετεγχειρητικών συμφύσεων και άρα, μικρότερος κίνδυνος εντερικής απόφραξης
  • μικρότερες ουλές επί του κοιλιακού τοιχώματος, συνεπώς καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και μικρότερη πιθανότητα ανάπτυξης κήλης στη θέση της χειρουργικής ουλής

Επιπρόσθετα οφέλη ανάλογα με το είδος της πραγματοποιούμενης επέμβασης αποτελούν τα εξής:

  • Στη χειρουργική αποκατάσταση των κηλών, η λαπαροσκόπηση επιτρέπει στον χειρουργό να διορθώσει μια κήλη που υποτροπιάζει αποφεύγοντας τον ουλώδη ιστό από προηγούμενη ανοιχτή επέμβαση αποκατάστασης και αποτελεί τη πρώτη επιλογή θεραπείας για την αντιμετώπιση της αμφοτερόπλευρης βουβωνοκήλης (ταυτόχρονη εμφάνιση κήλης δεξιά και αριστερά).
  • Η λαπαροσκοπική αφαίρεση του καρκίνου του παχέος εντέρου από έμπειρο λαπαροσκόπο παρουσιάζει τουλάχιστον την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με την αντίστοιχη ανοιχτή επέμβαση.
  • Συγκριτικά με μια ριζικότερη προσέγγιση, η Διαπρωκτική ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (TAMIS), καταργεί την ανάγκη ενός μείζονος χειρουργείου του παχέος εντέρου με τις πιθανές σοβαρές επιπλοκές του. Η λαπαροσκοπική αυτή μέθοδος δεν έχει εξωτερικές τομές, αποφεύγει τη δημιουργία στομίας, και είναι λιγότερο επώδυνη, με ταχύτερη ανάρρωση και ανάγκη βραχύτερης νοσηλείας.

 

Είναι η ελάχιστα επεμβατική & λαπαροσκοπική χειρουργική κατάλληλη για όλους;

Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβληθεί σε λαπαροσκοπικό ή ελάχιστα επεμβατικό χειρουργείο· ακόμα και κάποιες ομάδες ασθενών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την κλασική ανοιχτή χειρουργική θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτόν τον τύπο επέμβασης. Τέτοιες κατηγορίες ασθενών αποτελούν οι ηλικιωμένοι, και οι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ασθενείς. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν έχει προηγηθεί ανοιχτό χειρουργείο στην περιοχή της κοιλιάς ή σε ορισμένες επείγουσες καταστάσεις, η ανοιχτή προσέγγιση μπορεί να είναι η πρώτη επιλογή.

Είναι πιο ακριβή από την κλασική ανοιχτή χειρουργική;

Στη λαπαροσκοπική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, το κόστος του εξοπλισμού τείνει γενικά να είναι υψηλότερο, η εκτέλεση των μεθόδων απαιτεί σημαντικό βαθμό δεξιοτεχνίας, και άρα εκπαίδευσης, του χειρουργού, ενώ κάποιες φορές το χειρουργείο διαρκεί περισσότερο από εκείνο της ανοιχτής προσέγγισης. Παρ’ όλ’ αυτά, οι ασθενείς νοσηλεύονται για μικρότερο χρονικό διάστημα, επιστρέφουν στη δουλειά τους νωρίτερα, και παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους, το κόστος αντιμετώπισης των ενδεχόμενων επιπλοκών και τον χρόνο αποχής από την εργασία τους. Ως εκ τούτου, οι λαπαροσκοπικές και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές θεωρούνται τουλάχιστον ισάξιες των κλασικών ανοιχτών ως προς το κόστος, ενώ επιτρέπουν σαφώς καλύτερη ποιότητα παρεχόμενης περίθαλψης.

Need to contact us or book an appointment?

Disclaimer

The information relating to general and colorectal disorders and their treatments given on this website is not complete and is not intended as a substitute for a consultation with your doctor. Always seek medical advice from your doctor before making a decision about any of the conditions and/or treatments mentioned on this website.

© Dr Georgios Markides

Contact Information

You can always contact our Clinic for booking appointments and other useful information:

Dr. Georgios Markides,
Consultant General & Colorectal Surgeon

Aretaeio Hospital, 55-57 Andreas Avraamides Str., 2024 Strovolos, Nicosia, Cyprus

+357-22-020728

Hospital: +357-22-200300

Fax: +357-22-512372

[email protected]

How to find us

aretaeio hospital nicosia