Select Page

Θεραπειες & Χειρουργεια – Παχυ Εντερο & Ορθο

Δημιουργία στομίας


Μια στομία (παρά φύσιν έδρα) μπορεί να δημιουργηθεί είτε στα πλαίσια μεγαλύτερης επέμβασης όπως ένα χειρουργείο παχέος εντέρου είτε ως αυτόνομη επέμβαση. Κατά κανόνα, δημιουργείται για να προστατέψει μια χειρουργική ένωση ελεύθερων άκρων (αναστόμωση) χαμηλότερα στο έντερο ή για να εκτρέψει το εντερικό περιεχόμενο από τη φυσιολογική πορεία του όταν υπάρχει κώλυμα χαμηλότερα.

Όταν πραγματοποιείται ως αυτόνομη επέμβαση, συνήθως εκτελείται λαπαροσκοπικά. Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική τεχνική που απαιτεί γενική αναισθησία. Μέσω μικρών τομών στην κοιλιά διαμέτρου 0.5-1 εκ., εισάγεται αρχικά αέρας (συνήθως CO2) ώστε να υπάρξει ικανοποιητικός χώρος για να αυξηθεί η ορατότητα και η πρόσβαση προς τα ενδοκοιλιακά όργανα. Κατόπιν, εισέρχεται μια μικροσκοπική τηλεσκοπική κάμερα (λαπαροσκόπιο) που καθοδηγεί την εισαγωγή εξειδικευμένων λαπαροσκοπικών εργαλείων με τα οποία διερευνάται το έντερο και αναγνωρίζεται η εντερική έλικα που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία της στομίας. Στη συνέχεια, σχηματίζεται χειρουργικά ένα άνοιγμα στο κοιλιακό τοίχωμα προς το οποίο διανοίγεται και στερεώνεται ένα τμήμα του εντέρου, ώστε τα εντερικά απόβλητα να καταλήγουν σε ειδικό σάκο σταθερά προσαρτημένο γύρω από το άνοιγμα.

Δημιουργία στομίας

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής δημιουργίας στομίας

Τα οφέλη μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης σε σύγκριση με την αντίστοιχη ανοιχτή είναι:

  • λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος και ταχύτερη επάνοδος στη φυσιολογική δραστηριότητα
  • μικρότερος κίνδυνος αιμορραγίας και μόλυνσης του χειρουργικού τραύματος
  • μειωμένοι ενδοκοιλιακοί τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, και κατά συνέπεια μικρότερος κίνδυνος εντερικής απόφραξης λόγω μετεγχειρητικών συμφύσεων
  • μικρότερες ουλές επί του κοιλιακού τοιχώματος, άρα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και μικρότερος κίνδυνος ανάπτυξης μετεγχειρητικής κήλης

 

Πριν από την επέμβαση

Κάποιες φορές είστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσετε ειδική δίαιτα και να πάρετε ισχυρά υπακτικά για να καθαρίσει το παχύ έντερο 24 ώρες πριν από την επέμβαση. Άλλες φορές μπορεί να υποβληθείτε σε κλύσμα περίπου 1 ώρα πριν από την επέμβαση. Στο ιατρείο θα ενημερωθείτε για το αν υπάρχει ανάγκη ιδιαίτερης προετοιμασίας.

Ανάρρωση

Κατά κανόνα, το χειρουργείο διαρκεί 30-60 λεπτά. Μετά την επέμβαση, θα ξυπνήσετε σε θάλαμο νοσηλείας. Η συνήθης διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο είναι 3-5 μέρες αλλά μπορεί να παραταθεί. Σε γενικές γραμμές, παίρνετε εξιτήριο όταν είστε σε θέση να καταναλώσετε υγρά και τροφή, ο πόνος έχει καταστεί ανεκτός, και μπορείτε να χειριστείτε τη στομία σας χωρίς βοήθεια. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για να αναρρώσετε πλήρως από μια λαπαροσκοπική δημιουργία στομίας, αλλά ο χρόνος αυτός ποικίλει από άτομο σε άτομο. Θα πρέπει να αποφεύγετε την άρση βάρους και την έντονη σωματική άσκηση για τις επόμενες τουλάχιστον 6 εβδομάδες, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης.

Πιθανές επιπλοκές της επέμβασης

Η λαπαροσκοπική δημιουργία στομίας αποτελεί μια αρκετά ασφαλή επέμβαση. Οι πιθανές επιπλοκές της είναι παρόμοιες με εκείνες που συνοδεύουν οποιοδήποτε χειρουργείο: μόλυνση, αιμορραγία, θρόμβωση, καρδιακή επιβάρυνση, πνευμονία, προσωρινή επίσχεση ούρων, τραυματισμός των ενδοκοιλιακών οργάνων και κίνδυνοι από την αναισθησία. Επιπλοκές ειδικές της συγκεκριμένης επέμβασης μπορεί να είναι συστροφή του εντέρου αρχικά, πιθανή ανάπτυξη παραστομιακής κήλης, και καταστάσεις που σχετίζονται με την παρουσία της στομίας, όπως στένωση, εμβύθιση ή πρόπτωση.

Η ανοιχτή επέμβαση δημιουργίας στομίας απαιτεί γενική αναισθησία. Πραγματοποιείται μια τομή στη μεσότητα του κοιλιακού τοιχώματος ή πάνω από την εντερική έλικα που θα χρησιμοποιηθεί. Στο  τοίχωμα της κοιλιάς σχηματίζεται χειρουργικά ένα άνοιγμα προς το οποίο διανοίγεται και στερεώνεται τμήμα του εντέρου, ώστε τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού να καταλήγουν σε έναν ειδικό «σάκο» που βρίσκεται σταθερά προσαρτημένος γύρω από το άνοιγμα. Η ανάρρωση που ακολουθεί μια τέτοια επέμβαση είναι πιο αργή, και μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες προτού είστε σε θέση να επιστρέψετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Need to contact us or book an appointment?

Disclaimer

The information relating to general and colorectal disorders and their treatments given on this website is not complete and is not intended as a substitute for a consultation with your doctor. Always seek medical advice from your doctor before making a decision about any of the conditions and/or treatments mentioned on this website.

© Dr Georgios Markides

Contact Information

You can always contact our Clinic for booking appointments and other useful information:

Dr. Georgios Markides,
Consultant General & Colorectal Surgeon

Aretaeio Hospital, 55-57 Andreas Avraamides Str., 2024 Strovolos, Nicosia, Cyprus

+357-22-020728

Hospital: +357-22-200300

Fax: +357-22-512372

[email protected]

How to find us

aretaeio hospital nicosia