Select Page

Θεραπειες & Χειρουργεια – Επείγουσα Χειρουργική

Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή


Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατικό χειρουργείο, που επιτελείται υπό γενική αναισθησία. Κατά κανόνα διενεργείται σε επείγουσα βάση αλλά κάποιες φορές μπορεί να εκτελεστεί και ως προγραμματισμένο χειρουργείο. Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μικρών τομών στην κοιλιά, διαμέτρου συνήθως 0.5-1 εκ., από τις οποίες αρχικά εισάγεται αέριο (συνήθως CO2) ώστε να δημιουργηθεί ικανοποιητικός χώρος και να αυξηθεί η ορατότητα και η πρόσβαση προς τα ενδοκοιλιακά όργανα. Κατόπιν, εισέρχεται μια μικροσκοπική τηλεσκοπική κάμερα (λαπαροσκόπιο), που καθοδηγεί την εισαγωγή των εξειδικευμένων λαπαροσκοπικών εργαλείων με τα οποία διερευνάται το εσωτερικό της κοιλιάς και αφαιρείται η σκωληκοειδής απόφυση. Ανάλογα με τον βαθμό διαπύησης του οργάνου ή την έκταση της φλεγμονής ενδοκοιλιακά, μερικές φορές τοποθετείται μια μικρή παροχέτευση για να απομακρύνει τυχόν υπολειπόμενα υγρά, η οποία αφαιρείται λίγες ημέρες αργότερα.

Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής σε σχέση με την κλασική ανοιχτή προσέγγιση είναι:

  • λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος και ταχύτερη επάνοδος στη φυσιολογική δραστηριότητα
  • μικρότερος κίνδυνος αιμορραγίας και μόλυνσης του χειρουργικού τραύματος
  • μικρότερος κίνδυνος δημιουργίας ενδοκοιλιακού αποστήματος
  • μειωμένος κίνδυνος μετεγχειρητικών συμφύσεων και άρα, μικρότερος κίνδυνος εντερικής απόφραξης
  • μικρότερες ουλές επί του κοιλιακού τοιχώματος, συνεπώς καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και μικρότερη πιθανότητα ανάπτυξης κήλης στη θέση της χειρουργικής ουλής

Επιπρόσθετα, η λαπαροσκόπηση επιτρέπει στον χειρουργό να επιθεωρήσει το εσωτερικό της κοιλιάς ώστε να εντοπίσει άλλες πιθανές αιτίες του κοιλιακού άλγους και να τις αντιμετωπίσει, καθιστώντας έτσι εφικτή μια σφαιρικότερη προσέγγιση της αιτιολογίας των συμπτωμάτων σας απ’ ό,τι απλώς την αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης.

Ανάρρωση

Μετά την επέμβαση, θα ξυπνήσετε σε θάλαμο νοσηλείας. Η λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή απαιτεί συνήθως μία διανυκτέρευση στο νοσοκομείο· αν όμως είχε διαπιστωθεί η παρουσία πύου μέσα στην κοιλιά, τότε μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτείτε για μερικές ημέρες. Αν πρόκειται για προγραμματισμένο χειρουργείο, είναι πιθανό να φύγετε αυθημερόν. Σε γενικές γραμμές, λαμβάνετε εξιτήριο όταν είστε σε θέση να καταναλώσετε υγρά και τροφή, ο πόνος έχει καταστεί ανεκτός, μπορείτε να περπατήσετε χωρίς υποστήριξη, και έχετε δώσει ούρα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, χρειάζονται λίγες ημέρες για να αναρρώσετε πλήρως από μια λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή και να επιστρέψετε στην εργασία σας, αλλά ο χρόνος αυτός ποικίλει από άτομο σε άτομο, ανάλογα με τη γενική κατάσταση της υγείας σας και τη φύση της δουλειάς σας. Θα πρέπει να αποφεύγετε την άρση βάρους και την έντονη σωματική άσκηση για τουλάχιστον 6 εβδομάδες μετά την επέμβαση, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης.

Πιθανές επιπλοκές της επέμβασης

Η λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή που διενεργείται από έμπειρο λαπαροσκόπο παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών από την αντίστοιχη κλασική ανοιχτή επέμβαση, και αποτελεί γενικά μια ασφαλή επέμβαση. Οι πιθανές επιπλοκές της είναι εκείνες που συνοδεύουν όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις: μόλυνση, αιμορραγία, θρόμβωση, καρδιακή επιβάρυνση, πνευμονία, επίσχεση ούρων, κίνδυνοι από την αναισθησία, καθώς και επιπλοκές ειδικές της συγκεκριμένης επέμβασης, όπως ανάπτυξη ενδοκοιλιακής συλλογής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σκωληκοειδής απόφυση αφαιρείται ενώ φαίνεται φυσιολογική – ιδίως όταν το κοιλιακός άλγος έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν και κατά τη λαπαροσκόπηση δεν μπορεί να διαπιστωθεί καμιά άλλη πιθανή αιτία του. Αυτό συμβαίνει διότι, κάποιες φορές, το εσωτερικό της σκωληκοειδούς μπορεί να έχει προσβληθεί από καταστάσεις που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι αλλά αποτελούν το αίτιο των συμπτωμάτων σας.

Υπάρχουν περιστατικά στα οποία η λαπαροσκοπική προσέγγιση δεν είναι εφικτή λόγω φλεγμονώδους μάζας που έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό της κοιλιάς ή λόγω γενικευμένης ενδοκοιλιακής μόλυνσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτελείται ανοιχτή επέμβαση υπό γενική αναισθησία. Πραγματοποιείται μια τομή στο δέρμα στο δεξιό τμήμα του κοιλιακού τοιχώματος πάνω από τη σκωληκοειδή απόφυση ή στη μεσότητα της κοιλιάς (λαπαροτομία), η οποία θα επιτρέψει την αφαίρεση της φλεγμονώδους μάζας ή τμήματος του εντέρου. Η ανάρρωση μετά από μια ανοιχτή σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροτομία είναι βραδύτερη, και μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες προτού είστε σε θέση να επιστρέψετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Need to contact us or book an appointment?

Disclaimer

The information relating to general and colorectal disorders and their treatments given on this website is not complete and is not intended as a substitute for a consultation with your doctor. Always seek medical advice from your doctor before making a decision about any of the conditions and/or treatments mentioned on this website.

© Dr Georgios Markides

Contact Information

You can always contact our Clinic for booking appointments and other useful information:

Dr. Georgios Markides,
Consultant General & Colorectal Surgeon

Aretaeio Hospital, 55-57 Andreas Avraamides Str., 2024 Strovolos, Nicosia, Cyprus

+357-22-020728

Hospital: +357-22-200300

Fax: +357-22-512372

[email protected]

How to find us

aretaeio hospital nicosia